Nieuwe kerk, avonddienst van 14 Oktober 2018

Datum:
Zondag, 14 Oktober 2018 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. D. Jongeneel
Wijk:

Orde van dienst:

1. Ps. 111:1 en 5;

2. Ps. 93:4;

3. Ps. 14:1, 2 en 3;

4. Ps. 51:4;

5. Ps. 103:5 en 6.

Schriftlezing: Galaten 3:15-22.

Kerntekst: Galaten 3:19a.

Heidelbergse Catechismus: Zondag 2.

Thema: Waarom de wet? En over een bord in Wassenaar.

Collecten in deze dienst zijn:

1. Kerk

2. Diaconie

3. Werelddiaconaat