Maranathacentrum, ochtenddienst van 16 September 2018

Datum:
Zondag, 16 September 2018 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 16 september, Maranathacentrum, Katwijk

Voorganger : ds. G. Lugthart

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 19 : 1 en 3

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 19 : 4

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1 – 2 : 3

Collecten

Zingen: Psalm 148 : 3 en 5

Verkondiging n.a.v. Genesis 1 : 1 – ‘Een machtig begin’ 

Zingen: Psalm 33 : 7 en 11

Dankzegging en voorbede

Zingen: Psalm 135 : 2 en 3

Zegen