Nieuwe kerk, avonddienst van 16 September 2018

Datum:
Zondag, 16 September 2018 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet

Zingen: psalm 25:3 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 97:7

Gebed (voorbede en verlichting van de Heilige Geest)

Schriftlezing: Jeremia 3: 11-15 Galaten 5:22-26, Titus 2:11 – 3:11

Zingen: Psalm 141: 2, 3, 7 (over vriendelijk woord tot kwaden)

Preek

Zingen: psalm 145:3 en 5

Dankgebed

Zingen: Psalm 33: 3 en 11

Zegen