Maranathacentrum, avonddienst van 15 Juli 2018

Datum:
Zondag, 15 Juli 2018 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Votum en groet

Zingen: Psalm  68 : 10

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 4 : 4

Gebed

Schriftlezingen: Mat. 5 : 1 – 16, Kol. 1 : 19- 23 en Jak. 3 : 13 – 18

Collecten

Zingen: Psalm 85 : 3 en 4

Verkondiging n.a.v. Mat. 5 : 9: Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Zingen: Psalm 34 : 6 en 7

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 72 : 1, 2 en 4

Zegen