Maranathacentrum, ochtenddienst van 17 Juni 2018

Datum:
Zondag, 17 Juni 2018 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. F. van den Bosch
Wijk:

Aanvangslied: psalm 133:1 en 3

Welkom

Stil gebed, votum en groet

Lied: psalm 75:1 en 6 (NB)

Belijdenis van ons geloof

Lied: WK 615 (2x)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Kinderen naar KND

Schriftlezing: Psalm 135

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: Psalm 135:1 8 en 11 (NB)

Verkondiging

Lied: WK 260:1, 2 en 3

Bevestiging van Otto Bakkenes tot ouderling

-Uitleg bij bevestiging ambtsdragers

-Beantwoording van de vragen

-handoplegging

-Lied: gez. 456:1, 2 en 3 (liedboek voor de kerken)

Couplet 1: ons >> hem

Couplet 2: in zijn hart uw vrede / en vervul hem met de kracht

Couplet 3: blijft zoals het is

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven voor medische zending

Kinderen terug uit KND

Lied: gez. 130:1 en 3

Heenzending en zegen