Ichthuskerk, avonddienst van 17 Juni 2018

Datum:
Zondag, 17 Juni 2018 - 18:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Maranathawijk, voorganger ds. Lugthart

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 149 : 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 25 : 4

Gebed

Schriftlezingen: Numeri 12, Psalm 37 : 1 – 17; Titus 3 : 1 - 7

Collecten

Zingen: Psalm 37 : 6 en 9

Verkondiging n.a.v. Mat. 5 : 5 ‘Zalig zijn de zachtmoedigen’

Zingen: Psalm 147 : 3 en 6

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 34 : 1 en 2

Zegen