Maranathacentrum, avonddienst van 20 Mei 2018

Datum:
Zondag, 20 Mei 2018 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Laagdrempelige dienst
Om 18.00 uur beginnen we met het zingen van een tweetal liederen:

Weerklank 242 : 1, 2 en 3 - Samen in de naam van Jezus

Weerklank 586 : 1, 2, 3 en 4 – ’t Is feest vandaag

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 100 : 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank 615 – ‘k Stel mijn vertrouwen

Gebed

Schriftlezingen: Handelingen 2 : 1 - 21

Collecten

Zingen: Psalm 84 : 2 en 3

Verkondiging met als thema: ‘Het regent, het regent…’

Zingen: Weerklank 194 : 1, 2 en 3 – ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’

Dankzegging en voorbede (afsluitend met gezongen Onze Vader)

Collecte

Zingen: Psalm 150 : 1 en 3

Zegen