Ichthuskerk, avonddienst van 20 Mei 2018

Datum:
Zondag, 20 Mei 2018 - 18:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
ds. D. Jongeneel
Wijk:

Zingen Psalm 92 : 2 en 3

Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22

Zingen Psalm 25 : 7

Gebed

Schriftlezing 1 Korinthe 2

Collecten

Zingen Psalm 119 : 9 en 65

Prediking

Zingen Lofzang van Simeon : 1 en 2

Gebed

Collecte

Zingen Psalm 73 : 13 en 14