Nieuwe kerk, ochtenddienst van 22 April 2018

Datum:
Zondag, 22 April 2018 - 10:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Votum en groet

Zingen: Psalm 84 : 2 en 3

Wet des Heeren

Zingen: Psalm 119 : 1

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 34 : 16 – 23 en Mattheüs 5 : 1 - 12

Collecten

Zingen: Psalm 106 : 2 en 3

Verkondiging, n.a.v. Mat. 5 : 3: ‘Het echte geluk’

Zingen: Psalm 25 : 6 en 7

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 33 : 10 en 11

Zegen