Pniëlkerk, avonddienst van 22 April 2018

Datum:
Zondag, 22 April 2018 - 18:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. F. van den Bosch
Wijk:

Aanvangslied: Gez. 265:1 en 5

Stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 43:3 en 4

Belijdenis van ons geloof

Lied: Psalm 33:7

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 14.15-31

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: gez. 78:1 en 2

Verkondiging

Lied: Psalm 119:9 en 86

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven voor het onderhoud aan de gebouwen

Lied: gez. 81:2 en 3

Heenzending en zegen