Oude kerk, avonddienst van 22 April 2018

Datum:
Zondag, 22 April 2018 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet

Zingen: Psalm 72: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 47: 1 en 3

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 13: 31:52

Catechismus: Zondag 48

Zingen: Psalm 89: 3 en 8

Preek

Zingen: Gebed des Heeren 3 en 9

Dankgebed

Zingen: Psalm 103: 10 en 11