Ichthuskerk, avonddienst van 22 April 2018

Datum:
Zondag, 22 April 2018 - 18:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
ds. J. van Rumpt
Wijk:
Stil gebed
Votum  en groet
Psalm    98: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 95: 4
Gebed
Schriftlezing:  Handelingen  9: 1-22
Psalm   2: 6 en 7
Preek
Psalm   116:1, 4 en 10
Dankgebed en voorbede
Psalm 56: 5 en 6