Oude kerk, avonddienst van 18 Maart 2018

Datum:
Zondag, 18 Maart 2018 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. F. van den Bosch
Wijk:

Aanvangslied: psalm 31:1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied: psalm 31:11 en 13

Belijdenis van ons geloof

Lied: gez. 49:4

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 21.5-33

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: psalm 69:1 en 4

Verkondiging

Lied: psalm 22:12 en 14

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven voor kerk

Lied: gez. 36(a):1, 4 en 7 (melodie psalm 134)

Heenzending en zegen