Nieuwe kerk, avonddienst van 18 Maart 2018

Datum:
Zondag, 18 Maart 2018 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagavond 18 maart, Nieuwe Kerk                                 6e lijdenszondag

Maranathawijk, voorganger ds. Lugthart

Votum en groet

Zingen: Psalm 42 : 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42 : 3

Gebed

Schriftlezingen: Deuteronomium 27 : 11 – 26 en Mattheus 27 : 1- 10

Collecten

Zingen: Psalm 41 : 4 en 5

Verkondiging, n.a.v. Mattheüs 27 : 3 – 5

Thema : Het einde van Judas  

1.De last van zijn zonde

2. De onbarmhartigheid van de herders

3. De diepe betekenis van zijn dood

Zingen: Psalm 143 : 2 en 11

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 22 : 12 en 13

Zegen