Nieuwe kerk, middagdienst van 14 Maart 2018

Datum:
Woensdag, 14 Maart 2018 - 14:30
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Zingen: psalm 116:1 en 3

Geloofsbelijdenis zondag 9 en 10 HC

Zingen: Gebed des Heeren 1 en 5

Gebed

Schriftlezing: Markus 1:21-39

Zingen: Psalm 62: 1, 4, 5

Preek

Zingen:  Psalm 81: 1 en 12

Dankgebed

Zingen: psalm 136: 1, 25 en 26

Zegen