Oude kerk, avonddienst van 14 Maart 2018

Datum:
Woensdag, 14 Maart 2018 - 19:30
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. D. Jongeneel
Wijk:

Votum en groet

Zingen Psalm 123 : 1 en 2

 

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 141 : 1 en 2

 

Gebed

Schriftlezing 1 Samuel 1 : 1 - 20

Collecten

Zingen Psalm 113 : 4 en 5

Prediking 

Zingen Psalm 5 : 1, 2 en 11

Gebed

Collecte

Zingen Psalm 62 : 1 en 5