Maranathacentrum, ochtenddienst van 14 Januari 2018

Datum:
Zondag, 14 Januari 2018 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. F. van den Bosch
Wijk:

2018 – 01 – 14 MC HD vm Lucas 3.1-22

Aanvangslied: psalm 25:4 en 6

Welkom

Gelegenheid voor stil gebed

‘Onze hulp’ en christelijke groet

Lied: WK 601 (beginnen en eindigen met refrein!)

Bediening van de doop

-Onderwijs

-Doopgelofte

-Lied: psalm 105:5

-Doop

-Lied: psalm 134:3

-Dankgebed

Kinderen naar de KND

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Lukas 3:1-22 (NBV)

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: psalm 62:1 en 4

Verkondiging

Lied: psalm 89:1 en 7

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen

Kinderen terug uit KND

Lied: gez. 190:1 en 2

Heenzending en zegen

Na afloop van de dienst gelegenheid om doopouders te feliciteren en Gods zegen te wensen. Ontmoeting onder het genot van koffie / thee en wat fris.