Pniëlkerk, ochtenddienst van 10 December 2017

Gebed
Datum:
Zondag, 10 December 2017 - 9:30
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. F. van den Bosch
Wijk:
Kerkdienst:
  • Bediening Heilig Avondmaal

Aanvangslied: Psalm 25: 5 en 6

Stil gebed, votum en groet

Lied: gezang 1: 1 en 4 (melodie gez 32)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Jona 2

Inzameling van de gaven voor Diaconie en Kerk

Lied: Psalm 130: 1 en 4

Verkondiging

Lied: Gezang 10: 4 en 5

Voorbereiding op de viering van het Avondmaal

-Onderwijzing bij het Avondmaal

-Belijdenis van ons geloof

-Gebed

-Nodiging

Tijdens de tafels zingen we uit Gezang B

Dankgebed en voorbede

Lied: Gezang 3: 2 en 3

Heenzending en Zegen