Oude kerk, avonddienst van 17 September 2017

Gebed
Datum:
Zondag, 17 September 2017 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. J. Smit
Wijk:

Zondag 17 september 2017 - 18.00 uur

Ps.     68        :     1 en 2 (intochtslied)

Ps.     68        :     10 (na Votum en Groet)

Ps.     48        :     6 (na Geloofsbelijdenis)

Ps.     2          :     1, 4 en 7 (na Schriftlezing)

Gez.   228      :     1, 5 en 6 (na preek)

Gez.   104      :     4 en 5 (slotzang)


 Schriftlezing: Openbaring 2 : 18 - 29


 Tekst: Openbaring 2 : 19 .....‘Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste'....