Ichthuskerk, avonddienst van 17 September 2017

Gebed
Datum:
Zondag, 17 September 2017 - 18:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
ds. F. van den Bosch
Wijk:

De Liturgie voor deze dienst is als volgt:

Aanvangslied: WK 288:1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied: psalm 85:3 en 4

Heidelberger Catechismus zondag 30 (vraag en antwoord 81 en 82!)

Lied: WK 322:2 en 4

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen: Jesaja 55.1-9 en Mat. 11.25-30

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: psalm 116:1, 4 en 11

Verkondiging

Lied: WK 490:1, 4 en 7

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven voor restauratie Nieuwe Kerk

Lied: psalm 108:1 en 2

Heenzending en zegen