Schoolplaten Bijbelse geschiedenissen

De zondagsschool heeft enige tijd geleden een serie schoolplaten aangekocht met voorstellingen van bekende bijbelse geschiedenissen. Deze zijn in eerste instantie bedoeld als illustratie materiaal bij de vertellingen, daarom hebben we deze platen gedigitaliseerd. Door deze digitalisering kunnen we de platen nu ook beschikbaar stellen aan een breder publiek. We hebben de platen onderverdeeld in drie groepen: Oude Testament, Nieuwe Testament en Overigen. Wilt u deze platen eens bekijken of downloaden, dan vindt u hieronder de links:

Voor platen van het Oude Testament: klik hier

Voor platen van het Nieuw Testament: klik hier 

Voor Overige platen: klik hier