Katwijk, de vroege geschiedenis

Van de vroege geschiedenis is niet veel meer te achterhalen. Tastbare dingen die over het reilen en zeilen uit die tijd vertellen, zijn grotendeels verloren gegaan. Soms wordt men verrast over voorwerpen die wel bewaard zijn gebleven.

Het is zeker dat Katwijk aan Zee een lange geschiedenis heeft. Uit opgravingen bij de Uitwatering en Zanderij-Westerbaan is dat gebleken. Deze opgravingen gaan terug tot vóór de christelijke jaartelling.

De Germanen

Hier hebben enkele Batavenstammen gewoond. Zij kwamen oorspronkelijk uit Duitsland, maar moesten uitwijken voor de Katten en de Hessen. Ze hebben zich gevestigd aan de monding van de Rijn. Deze Germanen aanbaden natuurgoden, waarvan we er eem aantal bij name kennen: Wodan, Thor, Donar, Njord, Od en Freija.

De Romeinen

Toen Julius Caesar hier poolshoogte kwam nemen, vond hij een woest land. Er waren al een aantal nederzettingen, vluchtplaatsen voor het water, zoals Katwijk, Noordwijk en Zuidwijk. De Romeinen hebben hier een belangrijke nederzetting gesticht, langs de Rijn.

BrittenburgBrittenburg

De Puttingerkaart toont de belangrijke legerplaats Lugdunum Batavorum. Wat verder naar zee lag Brittenburg. Daarover doen veel verhalen de ronde. Gedurende enkele honderden jaren waren hier Romeinse soldaten gelegerd. Ze kwamen uit alle delen van het Romeinse Rijk. De Romeinse legioenen moesten zich snel over grote afstanden kunnen verplaatsen over de zogenaamde heerwegen. Met zo'n leger trok een ondersteunend leger van o.a. kooplui mee.

Resten van tempels zijn op verschillende plaatsen langs de kust gevonden. De Romeinen brachten hun eigen goden mee: Mercurius, Hercules, Jupiter, Neptunes, Bachus, Fortuna, Nehelenia. Van de laatste heeft een tempel gestaan op Walcheren. Er zijn beelden van haar opgevist.

We mogen aannemer dat er onder de soldaten en handelaren mensen zijn geweest die met het Christendom in aanraking gekomen waren. Dat heeft echter niet geleid tot verbreiding van het Christendom in onze contreien. De omstandigheden waren daar nog niet rijp voor en de Germaanse godsdienst was nog te sterk.

Later zullen op de fundamenten van de heidense tempels de eerste kerken worden gebouwd. Lees daar meer over op de pagina over de komst van het christendom en de reformatie.