Overeenkomst periodiek schenken

Wist u dat er meerdere manieren zijn om van belastingvoordeel te profiteren voor uw giften? Zowel voor 'gewone' giften en donaties, als voor periodieke schenkingen en bedrijfsgiften. Zo bespaart u geld of kunt u meer schenken voor hetzelfde geld.

1. Gewone gift of donatie (zonder overeenkomst Periodiek schenken)
Heeft u afgelopen jaar een of meerdere giften of donaties gedaan? Dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen, door het totaalbedrag af te trekken bij uw belastingaangifte. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

·         U heeft de giften vrijwillig gedaan aan de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee (en/of andere instellingen die geregistreerd zijn als (culturele) ANBI of steunstichting SBBI).

·         U kreeg geen tegenprestatie voor de giften.

·         U kunt de giften aantonen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.

·         Het totaalbedrag is minstens € 60, - en bedraagt minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen (dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek). 

Op de site van de belastingdienst vindt u meer uitleg hierover.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Periodieke schenking - meer doen voor hetzelfde geld
Om optimaal te profiteren van belastingvoordeel, kunt u ervoor kiezen een overeenkomst Periodiek Schenken aan te gaan. Dat betekent dat u minimaal 5 jaar achter elkaar, minstens 1 keer per jaar een gift overmaakt aan de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. U kunt dan het volledige bedrag - zonder minimum of maximum - elk jaar aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Hoe werkt het?

·         U legt de gift vast in een Overeenkomst Periodiek Schenken (zie bijlage) en stuurt deze aan de hervormde Gemeente (hier hoeft geen notaris meer aan te pas komen)

·         U maakt minstens 1 keer per jaar uw bijdrage(n) over;

·         Deze bedragen zijn steeds ongeveer even hoog;

·         U schenkt minimaal 5 jaar achter elkaar. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

De periodieke schenking mag u volledig aftrekken van de belasting. In het rekenvoorbeeld hieronder ziet u wat u terug kunt ontvangen, bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

'Gewone' gift
Jaarlijkse schenking: € 100
Teruggave belasting: € 0
Uw netto schenking: € 100

Periodiek schenken
Jaarlijkse schenking € 172
Teruggave belasting € 72
Uw netto schenking € 100


Wellicht wilt u overwegen om uw 'gewone' gift of machtiging om te zetten in een periodieke schenking? Zo kunt u meer schenken voor hetzelfde geld. Download dan de Overeenkomst Periodiek Schenken (zie bijlage).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Bedrijfsgift
Doneert u vanuit uw BV aan de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee? Dan mag u die gift(en) van de winst aftrekken.  Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Voorwaarde is dat u de giften schriftelijk kunt bewijzen.

PS. Wist u dat bedrijfskosten volledig aftrekbaar zijn? Denkt u daarbij aan het sponsoren van een instelling of een activiteit of het plaatsen van een advertentie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Wist u dat de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee de ANBI status heeft? Daardoor kunt u van belastingaftrek profiteren.

Meer weten?

·         Download de Overeenkomst Periodiek Schenken. (zie bijlage)

·         Of neem contact op met donateurs@hervormdegemeentekatwijk.nl  of tel. 06 135 23 730.