Maranathakerk

Adresgegevens

Poolster 2
2221NT
Katwijk aan Zee
06 47300033

Historie

Aan het eind van de zestiger jaren was de woningnood in Katwijk nog steeds groot. Alle potentiële bouwlocaties waren intussen bebouwd. Op verzoek van het gemeentebestuur werd een grenswijziging met Noordwijk bij de Provincie Zuid-Holland en de Minister van Binnenlandse Zaken aanhangig gemaakt. Op 1 januari 1970 werd de grenswijziging van kracht, waarbij de huidige wijk Rijnsoever, toen nog tuinbouwgebied, aan Katwijk werd toegewezen. Er wordt  vervolgens nagedacht over een gebouw voor het jeugdwerk, waarin te zijner tijd ook zondagse kerkdiensten kunnen worden gehouden. In 1982 wordt de heer T. Meyvogel toegevoegd aan de bouwcommissie die verschillende ontwerpen en plannenmaakt voor een te bouwen Maranatha centrum. Op 20 maart 1985 wordt de eerste paal geslagen van het nieuwe kerkelijk centrum dat op 28 februari 1986 wordt opgeleverd.