53. Actie kerkbalans tot nu toe


Graag geven wij u een overzicht van de stand van zaken van de Actie Kerkbalans 2017. Begin februari hebben velen van u het toezeggingsformulier ingevuld en aangegeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen geven aan de kerk. 

 Met grote dankbaarheid konden we bekendmaken dat het totaalbedrag aan toezeggingen € 838.000 was. Na de bekendmaking zijn er nog verschillende toezeggingen binnengekomen en zo werd de uiteindelijke stand € 852.000. We waren dankbaar over de toezeggingen, maar toch komt nu steeds de vraag naar boven: Hoeveel hebben we tot 1 november ontvangen? De stand tot 1 november is: € 736.021. Dit bedrag is dus nu al echt gegeven. We kunnen niet nagaan of dit bedrag alleen uit de toezeggingen komt of dat er ook giften tussen zitten van mensen die bij de Actie Kerkbalans niets hebben ingevuld. Maar… wij vertrouwen erop dat aan het eind van het jaar het toegezegde bedrag van € 852.000 ook gehaald zal worden. En heel voorzichtig hopen we zelfs dat het eindbedrag iets hoger zal worden. Wat zou dat fijn zijn! U begrijpt dat we dankbaar zijn met dit resultaat. Het is belangrijk voor het werk van onze kerkrentmeesters en het is voor ons allemaal heel bemoedigend! Voor degenen die al hebben gegeven: heel erg bedankt daarvoor! Voor hen die het nog niet hebben gedaan, is dit een kleine herinnering. En ook als u niets had toegezegd, hopen we dat er voldoende reden voor u is om wel bij te dragen. Uw bijdrage en inzet is meer dan welkom. U geeft toch ook om de kerk? Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2018 van start gegaan. Wanneer u dit jaar hebt meegeholpen, hopen we dat u dit ook in 2018 weer zult doen. Binnenkort wordt daar wel contact met u over opgenomen. Wanneer u dit jaar niet mee hebt gelopen, maar volgend jaar wel bereid bent om ook enveloppen weg te brengen en op te halen, dan horen wij graag van u! U kunt daarvoor contact opnemen met de wijkcoördinatoren. De contactgegevens van de wijkcoördinatoren zullen binnenkort in het kerkblad worden vermeld.

Het College van Kerkrentmeesters