52. Dankdag 2017

Op 1 november was het dankdag. Een dag, waarop wij in het bijzonder stil stonden bij het goede dat wij uit Gods hand hebben ontvangen. En dat is heel veel, ondanks de zorgen en moeiten die er voor velen zijn. Het thema van dit jaar was: Dankt God in alles!

Dat stond ook op de speciale zakjes, die in de kerk waren neergelegd en waarin we onze gaven konden doen. Op de dankdag deden we onze gaven in de speciale collecte. Ook op de zondag daarna werden nog zakjes opgehaald. Naast de kerkgangers hebben ook de kerkradioluisteraars een zakje gekregen. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet om de gaven van deze gemeenteleden op te halen. Wij danken hen daar hartelijk voor. Op vrijdag 4 november hebben ze deze ingeleverd in Het Anker. De opbrengst van de collecte dit jaar is: € 47.574, 85. Een geweldig resultaat, bijeengebracht met grote en kleine giften. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Onze dank gaat bovenal uit naar God. Hem danken wij in alles! De kerkrentmeesters