Rubriek Opgemerkt VI

Katwijk is een grote kerkelijke gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De diverse colleges moeten regelmatig beslissingen nemen, ook op financieel gebied.

Wanneer er een financiële actie wordt aangekondigd, dan wordt het duidelijk dat er in de gemeente allerlei vragen leven. De geldwervingscommissie heeft daarom besloten de rubriek ‘Opgemerkt’ in de kerkbode te openen. Er wordt in deze rubriek ingegaan op vragen, die vaak het onderwerp van gesprek zijn. In de kerkbode wordt regelmatig een bijdrage opgenomen, waarin een vraag aan de orde wordt gesteld. Gemeenteleden kunnen vragen stellen via opgemerkt123@hotmail.nl

Op de website vindt u een overzicht van alle bijdragen die tot nu toe zijn verschenen.

De geldwervingscommissie

Inhoudsopgave VI

Datum                                 Nummer         Naam rubriek

50.  21-7                                  nr 26                Gezicht Pniëlkerk  

51.   1-9                                    nr 35                Op weg naar een witte kerk…

52.  10-10                                nr 45                Dankdag 2017 

53    17-11                                nr 46                Actie kerkbalans tot nu toe