Rubriek Opgemerkt V

Katwijk is een grote kerkelijke gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De diverse colleges moeten regelmatig beslissingen nemen, ook op financieel gebied.

Wanneer er een financiële actie wordt aangekondigd, dan wordt het duidelijk dat er in de gemeente allerlei vragen leven. De geldwervingscommissie heeft daarom besloten de rubriek ‘Opgemerkt’ in de kerkbode te openen. Er wordt in deze rubriek ingegaan op vragen, die vaak het onderwerp van gesprek zijn. In de kerkbode wordt regelmatig een bijdrage opgenomen, waarin een vraag aan de orde wordt gesteld. Gemeenteleden kunnen vragen stellen via opgemerkt123@hotmail.nl

Op de website vindt u een overzicht van alle bijdragen die tot nu toe zijn verschenen.

De geldwervingscommissie

Inhoudsopgave V

Datum                                 Nummer         Naam rubriek

40.  15 april 2016                 nr.15             Geven om de Kerk!     

41.  10 juni 2016                   nr.23             Solidariteitskas

42.  24 juni 2016                   nr.25             Restauratei Nieuwe Kerk

43.    9 september 2016        nr.36             Collecte restauratie Oude Kerk

44.    14 oktober 2016          nr.41              Herstructurering werkzaamheden  

45.    28 oktober 2016          nr. 43            Actie Kerkbalans tot nu toe

46.   1 december 2016          nr.48              Restauratie Nieuwe Kerk

47.   10 maart 2017             nr 10             Inzicht in veerhuur en exploitatie kerkelijke gebouwen 

48.   24 maart 2017             nr 12             Start restauratie Nieuwe Kerk

49     23 juni 207                  nr 25              Solidariteitskas