Rubriek Opgemerkt IV

Katwijk is een grote kerkelijke gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De diverse colleges moeten regelmatig beslissingen nemen, ook op financieel gebied.

Wanneer er een financiële actie wordt a angekondigd, dan wordt het duidelijk dat er in de gemeente allerlei vragen leven. De geldwervingscommissie heeft daarom besloten de rubriek ‘Opgemerkt’ in de kerkbode te openen. Er wordt in deze rubriek ingegaan op vragen, die vaak het onderwerp van gesprek zijn. In de kerkbode wordt regelmatig een bijdrage opgenomen, waarin een vraag aan de orde wordt gesteld. Gemeenteleden kunnen vragen stellen via opgemerkt123@hotmail.nl

Op de website vindt u een overzicht van alle bijdragen die tot nu toe zijn verschenen.

De geldwervingscommissie

Inhoudsopgave IV

Datum                         Nummer       Naam rubriek

30  27 fenruari 2015     nr 9                Onderhoud kerkelijke bezittingen deel 1

31  13 maart 2015          nr 10              Onderhoud kerkelijke bezittingen  deel 2

32  27 maart 2015         nr 13              Onderhoud kerkelijke bezittingen  deel 3

33. 2 april 2015              nr 14/15         Onderhoud kerkelijke bezittingen deel 4

34. 25 april 2015           nr 17               Actie Kerkbalans 2015   

35. 20 juni 2015             nr 25              Actie kerkbalans 2015: Iedereen telt mee! 

36.  27 juni 2015            nr 26              Solidariteitskas

37.  7 oktober 2015         nr 41              Actie Kerkbalans tot nu toe   

38.  2 december 2015     nr  49            Groot onderhoud Nieuwe Kerk

39.   24 maart 2016        nr 12             1991: restauratie Nieuwe Kerk