Rubriek Opgemerkt III

Katwijk is een grote kerkelijke gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De diverse colleges moeten regelmatig beslissingen nemen, ook op financieel gebied.

Wanneer er een financiële actie wordt aangekondigd, dan wordt het duidelijk dat er in de gemeente allerlei vragen leven. De geldwervingscommissie heeft daarom besloten de rubriek ‘Opgemerkt’ in de kerkbode te openen. Er wordt in deze rubriek ingegaan op vragen, die vaak het onderwerp van gesprek zijn. In de kerkbode wordt regelmatig een bijdrage opgenomen, waarin een vraag aan de orde wordt gesteld. Gemeenteleden kunnen vragen stellen via opgemerkt123@hotmail.nl

Op de website vindt u een overzicht van alle bijdragen die tot nu toe zijn verschenen.

De geldwervingscommissie

Inhoudsopgave III

Datum                         Nummer       Naam rubriek

20    30 mei 2014              nr. 22             Plaatsengeld
21     6 juni 2014                nr. 23/24      Solidariteitskas 
22    12 juli 2014                nr. 28/29      Actie Kerkbalans 
23    12 juli 2014                nr. 28/29      Verjaardagskaart
24    10 oktober 2014        nr. 41             Kerkradio
25    28 november 2014   nr. 48             De Oude Kerk, hoe staat het ermee?
26    9 januari 2015           nr. 2               Diverse vragen
27    16 januari 2015          nr.3                Oude Kerk is dicht: 12 januari tot 1 mei  
28    23 januari 2015         nr 4                Afsluiting Finaciële Actie 2014 
29   20 ferbuaria 2015      nr.8                Verbouwing pastorie