Rubriek Opgemerkt II

Katwijk is een grote kerkelijke gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De diverse colleges moeten regelmatig beslissingen nemen, ook op financieel gebied.

Wanneer er een financiële actie wordt aangekondigd, dan wordt het duidelijk dat er in de gemeente allerlei vragen leven. De geldwervingscommissie heeft daarom besloten de rubriek ‘Opgemerkt’ in de kerkbode te openen. Er wordt in deze rubriek ingegaan op vragen, die vaak het onderwerp van gesprek zijn. In de kerkbode wordt regelmatig een bijdrage opgenomen, waarin een vraag aan de orde wordt gesteld. Gemeenteleden kunnen vragen stellen via opgemerkt123@hotmail.nl

Op de website vindt u een overzicht van alle bijdragen die tot nu toe zijn verschenen.

De geldwervingscommissie

Inhoudsopgave II

Datum                         Nummer       Naam rubriek
10    3 mei 2013            nr. 18               Kunnen predikanten eigen huisvesting betalen?
11    17 mei 2013           nr. 20/21         Iedereen moet bezuinigen...
12    28 juni 2013         nr. 26               Restauratie van de Oude Kerk
13    5 juli 2013             nr. 27               Brieven aan meelevenden en jongeren
14    20 sept. 2013        nr. 38              Op weg naar 10 predikanten
15    4 oktober 2013     nr. 40              Van spoelkeuken tot...
16    4 januari 2014     nr. 4                 Afsluiting van de actie...
17    11 april 2014         nr. 15               Inspanningen verbetering verhuur...
18    2 mei 2014           nr. 18                Slim Schenken
19    9 mei 2014           nr. 19                Energiekosten kerkelijke gebouwen