Rubriek Opgemerkt I

Katwijk is een grote kerkelijke gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De diverse colleges moeten regelmatig beslissingen nemen, ook op financieel gebied.

Wanneer er een financiële actie wordt aangekondigd, dan wordt het duidelijk dat er in de gemeente allerlei vragen leven. De geldwervingscommissie heeft daarom besloten de rubriek ‘Opgemerkt’ in de kerkbode te openen. Er wordt in deze rubriek ingegaan op vragen, die vaak het onderwerp van gesprek zijn. In de kerkbode wordt regelmatig een bijdrage opgenomen, waarin een vraag aan de orde wordt gesteld. Gemeenteleden kunnen vragen stellen via opgemerkt123@hotmail.nl

Op de website vindt u een overzicht van alle bijdragen die tot nu toe zijn verschenen.

De geldwervingscommissie

Inhoudsopgave I

Datum                                 Nummer         Naam rubriek
1    29 juni 2012                    nr. 26                Pastorie Marijkelaan
2    6 juli 2012                       nr. 27/28          De solidariteitskas
3    28 september 2012        nr. 39               Waarom 10 predikanten?
4    12 oktober 2012             nr. 41                Wat is normaal om te geven?
5    26 oktober 2012             nr. 43               Waarop kan bezuinigd worden?
6    9 november 2012           nr. 45               Hoe staat het met de Oude Kerk?
7    1 februari 2013               nr. 5                 Advertenties
8    8 februari 2013              nr. 6                 Verhoging prijzen huur
9    12 april 2013                   nr. 15                Verjaardagskaarten