Informatieblad Kerkbalans 2018

Een kerk die leeft, geeft!

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt-uit genade bent u zalig geworden. Efeze 2 : 4, 5

Hoe werkt het opgeven van de financiële toezegging bij de Actie Kerkbalans?

-Op de invulstrook van het toezeggingsformulier vult u uw toezegging voor 2018 in en de wijze waarop u gaat betalen. Deze doet u in de bijgevoegde antwoordenvelop.

-Wanneer u per acceptgiro betaalt dan de acceptgiro zelf naar uw bank opsturen/afleveren.

-De antwoordenvelop wordt door uw bezorger weer persoonlijk opgehaald.

-Alle antwoordenveloppen worden D.V. vrijdag 2 februari door de bezorgers ingeleverd bij de kerkrentmeesters, zodat we op deze telavond weten wat via deze actie gegeven zal gaan worden.

-Indien u pastorale informatie wilt of behoefte heeft aan een pastoraal bezoek vragen wij u om dit aan te geven bij de bezorger. U hoeft geen inhoudelijke reden voor een pastoraal bezoek door te geven. De juiste persoon zal vervolgens contact met u opnemen.

-Perforatieleden buiten Katwijk worden verzocht de invulstrook van het toezeggingsformulier in de bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig) te doen en deze op te sturen naar het kerkelijk bureau

Wat hebben we nodig?

Dankbaar zien wij terug op 2017 omdat het vele werk in de gemeente zijn voortgang mocht hebben. Op het moment van het schrijven van de folder was de definitieve stand van de Actie Kerkbalans 2017 nog niet bekend maar konden we er wel van uitgaan dat u uw toezeggingen meer dan nakomt. Hier zijn we dan ook zéér dankbaar voor.

Om ook dit jaar al het kerkenwerk weer mogelijk te maken en de uitgaven en inkomsten in balans te houden, is de Actie Kerkbalans 2018 begroot op € 870.000. Op deze manier kunnen alle reguliere personeels-, predikants- en onderhoudskosten betaald worden.

Het begrotingstekort komt voor 2018 uit op € 65.405. Ook dit bedrag zal op één of andere manier weggewerkt moeten worden. Misschien kan een deel daarvan al gedekt worden, wanneer de opbrengst van de Actie Kerkbalans iets meer is dan nu begroot. We hopen het! Maar bij het maken van de begroting durfden we daar niet vanuit te gaan. We zijn al heel dankbaar wanneer het bedrag wat nu begroot staat, wordt gehaald! Met grote en vele kleine giften mogen we er samen aan bijdragen! Samen vormen we de kerk die leeft! De volledige begroting 2018 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau en is ook op de website van de Hervormde Gemeente Katwijk te vinden.