Kerkbalans 2018

Het motto voor de Actie Kerkbalans 2018 is: Een kerk die leeft, geeft! Zij weet dat Christus het leven is van Zijn gemeente. Van dat wonder mogen we horen op de zondag en in de week. Uit dankbaarheid geven we daarom met een blijmoedig hart onze bijdrage aan de nieuwe actie. Afgelopen woensdag is de instructieavond voor de medewerkers geweest en zijn de enveloppen uitgedeeld om rond te gaan brengen. Opnieuw zijn er vele vrijwilligers die helpen met deze actie.

U kunt dus binnenkort een vrijwilliger aan de deur verwachten. Alle leden van 18 jaar en ouder krijgen een envelop, waarin gevraagd wordt een bijdrage te leveren.

In de week van 22 januari worden de enveloppen bij u aan de deur afgegeven en in de week van 29 januari worden de enveloppen weer opgehaald.

Hebt u pastorale vragen? Geeft u dat dan door aan de vrijwilliger, dan wordt dat doorgegeven aan de wijkpredikant of de sectieouderling. 

Op D.V. 2 februari worden alle enveloppen ingeleverd in Het Anker en daar worden de toezeggingen geteld. Op deze avond is Het Anker vanaf 19.00 uur open en tussen 21.30 en 22.00 uur wordt de voorlopige eindstand bekend gemaakt.

Wij verwachten u allen op deze avond!

Er is al veel werk verzet en voor de vrijwilligers wacht nog een grote taak. Mensen zetten zich in, waar ze kunnen. U kunt ook meedoen: Legt u de envelop op tijd klaar en bidt u voor het slagen van deze actie? Laat het ons doel zijn de mensen te vertellen dat de Heere er is in tijden van blijdschap, maar ook in tijden van verdriet en pijn! Zo mag Zijn Naam grootgemaakt worden!

College van Kerkrentmeesters