Financieel overzicht 2017

Overzicht tot en met september 2017

Het jaar 2017 ligt al voor een groot deel achter ons. Het is goed om de balans op te maken. We hebben na elk kwartaal een overzicht gemaakt en dit is dus het derde. Het is de bedoeling dat u op de hoogte blijft van de gang van zaken in onze gemeente.

In onderstaand tabel lezen we de inkomsten en ook het aantal bezoekers van kerkdiensten tot en met de maand september.

Euro's                                                       2017         2016

Actie Kerkbalans/Financiële actie   680.462   671.807

Totaal                                                     680.462   671.807

Euro's                                                           2017      2016

Kerkbeheer                                                167.376   183.958

Handhaving predikantsplaatsen           23.005     23.670

Onderhoud gebouwen                               15.177      16.545

Restauratie Nieuwe Kerk                        20.054      13.916

Biddag collecte                                           14.485      15.535

Dankstond collecte                                           -               -

Totaal                                                       240.097      253.624

Euro's                                                            2017           2016

Plaatsengeld                                               39.147        41.903

Euro's                                                             2017            2016

Huwelijksdiensten                                    5.806            5.935

Euro's                                                          2017             2016

Verjaardagfonds                                      24.601          24.771

Kerkbezoek aantallen                              2017             2016

Oude Kerk                                                  41.345         40.865

Nieuwe Kerk                                              81.950          81.375

Ichthuskerk                                               30.925          32.220

Pniëlkerk                                                    30.163           29.377

Maranatha Centrum                                20.454          24.256

Totaal                                                        204.837        208.093

* Nieuwjaarsdag viel op een zondag

Uit deze cijfers blijkt dat eind september bijna € 9.000 meer is gegeven via de actie Kerkbalans. We zien ook dat er ruim € 13.000 minder is gegeven via de collectes en ook nog eens bijna € 3.000 minder via het plaatsengeld. Dat laatste zou direct te maken kunnen hebben met het aantal kerkgangers, waar we ook een daling zien bij de aantallen. Natuurlijk mogen we onderstrepen dat er inmiddels weer veel gegeven is. Het zijn toch mooie bedragen die ontvangen zijn en we zeggen u daarvoor hartelijk dank!