Kerkbalans 2017

Ik zal er zijn

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar een verwijzing naar de Naam van God. Het moeilijke Hebreeuwse woord kun je op verschillende manieren vertalen. “Ik zal zijn die Ik zijn zal”, “Ik ben Die Ik ben.” Het gaat om een vorm van het werkwoord “zijn”. De Naam van God betekent dat Hij er altijd was, er altijd is en er altijd zal zijn. Zo heet God, zo is Hij. Hij was bij onze ouders en grootouders en bij de generaties daarvoor. Hij zal er zijn, ook bij de komende generaties, zolang als deze aarde bestaat.

In die Naam klinkt een geweldige bemoediging. Hij zal er zijn. Ook wanneer u door het dal vol schaduw van de dood gaat, de Heere zal er zijn. Ook wanneer u naar het ziekenhuis moet, kuren moet ondergaan, een operatie plaats zal vinden, het oog van de Heere zal op u zijn. Ook wanneer er vreugde is, bij geboorte en jubileum, de Heere is erbij. En wat de toekomst ook brengen moge, Hij zal er zijn!

Dat de Heere Zijn Naam waar maakt, mogen we iedere keer beleven, wanneer we als Zijn gemeente samen komen. Dat geldt voor de zondagse diensten, voor de doordeweekse bijeenkomsten, voor de huisbezoeken. Waar we samen zijn in de Naam van Jezus, daar is Hij er Zelf bij.

 Op de telavond, 3 februari 2017 konden de kerkrentmeesters met grote dankbaarheid de toegezegde eindstand van de actie Kerkbalans 2017 doorgeven van € 827..000, -.