Halfjaarlijks overzicht

Halfjaarlijks overzicht

De eerste helft van het jaar 2016 is alweer voorbij. Iedere zondag gingen de deuren van de kerken open en mocht het Evangelie klinken. Ook in de week waren er veel bijeenkomsten in de gemeente, waar mensen bij elkaar kwamen rondom het geopende Woord.

Daarnaast zijn er door de kerkrentmeesters, met behulp van veel vrijwilligers, verschillende activiteiten ondernomen. Denkt u maar aan:

* De Actie Kerkbalans

* Het verjaardag fonds met nieuwe kaarten

* Collecten tijdens de kerkdiensten

Bent u benieuwd naar de opbrengsten? Hieronder kunt u lezen hoe het staat met het kerkbezoek en hoeveel tot nu toe ontvangen is via de Actie Kerkbalans, het verjaardag fonds en de zondagse collecten.

Euro's                                                2016            2015

Actie Kerkbalans                          536.444       524.660

Euro's                                                2016             2015

Kerkbeheer                                    129.614        135.451

Handhaving predikantsplaatsen    16.885          17.555

Onderhoud gebouwen                       9.376           9.880

Restauratie Nieuwe Kerk                  4.443                  -

Biddag collecte                                 15.535         15.043

Dankstond collecte                                    -                  -

Totaal                                             175.853       177.929

Euro's                                                  2016             2015

Plaatsengeld                                     28.721         28.094

Euro's                                                  2016             2015

Huwelijksdiensten                              3.842            3.693

Euro's                                                  2016              2015

Verjaardagfonds                               16.156            15.472

Kerkbezoek aantallen                          2016               2015

Oude Kerk                                         27.865          26.608

Nieuwe Kerk                                      57.725          53.400

Ichthuskerk                                        21.250          25.015

Pniëlkerk                                            21.877          25.529

Maranatha Centrum                          16.368          16.639

Totaal                                               145.085         147.191

Er zijn wat minder kerkbezoekers geweest in de afgelopen zes maanden. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat de feestdagen vroeg in het jaar vielen, terwijl dat vorig jaar niet het geval was.

We zijn dankbaar dat we in vrijheid naar het huis van God kunnen gaan. Laten we trouw zijn in ons kerkbezoek.

De bijdragen die wij van u hebben ontvangen, stemmen tot dankbaarheid en geven vertrouwen voor de toekomst.

De kerkrentmeesters