Eindstand Actie Kerkbalans 2016

Onze kerkrentmeesters delen met grote dankbaarheid de eindstand van de Actie Kerkbalans 2016 mee. Toegezegd aan het begin van 2016 was een bedrag van € 825.000. De eindstand is aanmerkelijk meer, namelijk € 899.295. Dat is ook bijna € 10.000 meer dan de eindstand van vorig jaar. We zijn heel dankbaar dat we samen dit bedrag mochten geven voor de kerk, omdat we geven om de kerk. Zo was het motto.

Het geeft ook vertrouwen voor de actie van dit jaar. Die gaat deze week weer beginnen. Woensdag a.s. worden de mensen die meewerken verwacht in het Maranathacentrum of in de Ichthuskerk en worden de enveloppen van de nieuwe actie uitgedeeld. We hopen opnieuw op een mooie opbrengst!

Ook de financiële middelen zijn onmisbaar om al het werk binnen de kerk te kunnen doen. Alles mag zijn tot eer van de grote Koning van de Kerk.