Dankdag 2016

Dankdagcollecte

Rond Dankdag was er de speciale collecte voor het werk in de gemeente met als motto: “Uit Zijn hand”. De totale opbrengst van deze collecte is:

€ 45.155, 20

We zijn daar heel blij mee en we bedanken iedereen die een bijdrage heeft gegeven.