Kerkbalans 2016

GEVEN OM DE KERK

Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. (Psalm 84:2)

In deze weken houden we de Actie Kerkbalans. We vragen u om te geven aan de kerk. Waarom zou u dat doen? Laten we eerlijk zijn, er is veel kritiek te geven op de kerk. De kerk wordt gevormd door mensen en ze maken fouten, zijn zondaren. Soms raken mensen teleurgesteld in datgene wat de kerk doet en wat kerkmensen soms juist niet doen. Toch houden we deze actie. Toch geven veel mensen (veel) geld aan de kerk. Waarom?

Een antwoord kunnen we vinden in de Bijbel zelf. De tekst boven deze meditatie komt uit Psalm 84. Dit is een lied waarin zo duidelijk de liefde voor de tempel klinkt. Die liefde wordt helemaal gevuld door Hem om wie het gaat in die tempel: de levende God. De tempel is Zijn huis. In de tempel is er de beleving dat je als mensen dichtbij God mag komen. Dat is een wonder! Want ja, we kunnen wel kritiek hebben op anderen, maar wij zijn zelf ook zondaren, allemaal. Maar we zijn welkom in Zijn huis. Zelfs een mus en een zwaluw zijn daar en worden niet weggejaagd. Wij mensen gaan een musje ver te boven. We mogen naar binnen, we mogen God ontmoeten. Was God dan in die tempel te zien? Nou, niet Zijn uiterlijk. Maar in die tempel konden mensen wel God in Zijn hart kijken. Daar stond het altaar, daar was vergeving. In die tempel mochten mensen het beleven dat er kracht was voor het leven. Zelfs door de diepe dalen heen mag een mens van kracht tot kracht voortgaan. God geeft die kracht. In die tempel ging het om de levende God, die machtiger is dan de dood. “Hoe lieflijk zijn Uw woningen”.

Wat de tempel voor de dichter van Psalm 84 was, is de kerk voor mij. Een plaats waar ik de levende God mag ontmoeten. Een plaats die ik als zondaar niet verdien, maar waar ik wel van harte welkom ben. De kerk is de plaats waar we ook vandaag God in Zijn hart mogen kijken. Dan klinkt de naam van Jezus Christus. Zijn liefde voor ons wordt hoorbaar, zichtbaar, komt in ons hart! In een wereld met zoveel lijden en verdriet is er kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst! Omdat Hij zoveel geeft om mij, zing ik zachtjes:

Heer, ik geef m’aan U volkomen, ‘k leg mijn al hier voor U neer,

opdat Gij in mij zoudt wonen met Uw Geest, o Heer!

Al de liefde van mijn harte zij U voortaan toegewijd!

‘k Vrees geen moeite meer of smarte, daar Gij met mij zijt.

Omdat Hij zoveel geeft om mij, geef ik om de kerk.