Toezeggingen 2015

“Iedereen telt mee”.

Vrijdag 13 februari is de telavond geweest van de Actie Kerkbalans. De vrijwilligers hebben in de afgelopen twee weken bijna 10.000 enveloppen bezorgd en weer opgehaald. Met verwondering en dankbaarheid mogen wij u bekend maken dat de Actie Kerkbalans 2015 € 802.000, = heeft opgebracht. Deze toezegging vervult ons allen met dankbaarheid. Hierin ervaren wij een grote betrokkenheid vanuit de gemeente. Iedereen mocht naar vermogen verantwoord bijdragen aan de instandhouding en opbouw van onze gemeente. Wij willen alle vrijwilligers die de Actie Kerkbalans hebben mogelijk gemaakt hartelijk danken voor hun inzet. Het is bemoedigend om te zien dat er zoveel mensen zich verbonden weten met onze Hervormde gemeente.

Iedere zondag mogen de deuren van de kerk opengaan en mag het Evangelie verkondigd worden. Iedere week zijn er veel samenkomsten waar wij elkaar als broeders en zusters van Christus mogen ontmoeten. Zo mogen we samen gemeente zijn tot eer van God. De opbrengst van de Aktie Kerkbalans zorgt ervoor dat dit ook door mag gaan. We zien hierin de leiding van de HEERE. Hij zorgt voor ons en houdt Zijn Kerk, ook hier in Katwijk, in stand.

Namens de Kerkrentmeesters, de financiële commissie, de geldwervingscommissie en de Algemene Kerkenraad