Eindstand 2015

Opbrengst Actie Kerkbalans 2015

In 2015 werd in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. Een grote verandering! Bij alle leden van de gemeente die 18 jaar waren of ouder werd een envelop met informatie aan huis afgegeven. Na ongeveer een week werd een antwoordenvelop opgehaald. Daarin werd aangegeven hoeveel dit jaar gegeven zou worden.. Voordat het zover was, moest er veel geregeld worden. Formulieren moesten worden ontwikkeld en gedrukt. Bovendien moesten ongeveer 500 vrijwilligers worden gevraagd of zij de brieven wilden bezorgen en weer ophalen. De voorbereidingen waren klaar, de vrijwilligers gingen op pad en toen was daar op 13 februari 2015 de zgn. telavond. In Het Anker was alles in orde gebracht om in één avond de bedragen van de toezeggingen op te tellen en zo tot een (voorlopige) opbrengst te komen.

Spannend…, heel spannend! Regelmatig werd de stand genoemd. We werden er stil van! Wat een geweldig resultaat: € 802.000 was toegezegd!

Maar… wat was toegezegd, was nog niet ontvangen! Het bleef spannend tot het einde van het jaar.

Het jaar 2015 ligt nu achter ons. Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat het bedrag van de inkomsten via de Actie Kerkbalans € 891.243, 29 is. 

Wat een geweldige opbrengst!

Het is uniek in deze tijd dat een dergelijke stijging van de inkomsten wordt gerealiseerd. Meer dan € 130.000  ten opzichte van 2014! Er is dus veel meer gegeven dan we hadden durven verwachten! Daar zijn we bijzonder blij mee en het geeft extra vreugde bij de vrijwilligers die op dit gebied zo actief zijn. Het is ook een bemoediging om te zien dat de begroting van onze gemeente geen onhaalbare zaak is, maar dat we het samen kunnen realiseren. Het feit dat de inkomsten zijn toegenomen, betekent niet dat we nu geld over hebben. Er was gerekend op een tekort, dat is er nu niet. Er zijn meerdere werkzaamheden die hoognodig moeten worden uitgevoerd, maar toch nog even waren uitgesteld. Sommigen daarvan kunnen nu toch al plaatsvinden. Kortom: al uw giften zijn welkom en worden goed besteed.

Natuurlijk hopen we dat ook u deelt in de vreugde over de opbrengst van deze actie. Dan is het geen reden om in 2016 te denken dat het ook wel met ietsje minder zou kunnen, maar is het juist een stimulans om te blijven geven voor de kerk.

We bedanken iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze actie.

Toen we de Actie begonnen, zijn we ook in gebed gegaan. Ook een financiële actie kan niet zonder de zegen van de Heere God. Daarom vervult deze opbrengst ons ook met dankbaarheid. We mochten geven voor Zijn dienst, tot Zijn eer!