Bankrekeningnummers

Kerkbalans

Voor het  overmaken van uw gift betreft de Kerkbalans kunt u gebruik maken van één van de onderstaande rekeningnummers:

NL79RABO0331803429
NL85INGB0000215576

Actiedag Om de Oude Kerk

U kunt de actiedag ook steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer:

NL19RABO0111682991
t.n.v. Hervormde Gemeente inzake Restauratiefonds Oude Kerk