Kerkrentmeesters

De kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente worden beheerd door het college van kerkrentmeesters. Naar de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters belast met de dagelijkse zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard.

Samenstelling college 

Vanuit elke wijkgemeente nemen (maximaal) drie kerkrentmeesters zitting in het (centrale) college. De huidige samenstelling is als volgt:

De Noord

J.B. van Lingen, E.A. Borgerstraat 2, 2225 AR, 071 401 65 49
J. van Rhijn, Boulevard 45, 2225 AD, 071 401 42 24
IJ. van Rijn, Rijnmond 166, 2225 VL, 06 528 47 083

Sion

C. den Besten, Middenjocht 19 Valkenburg, 2235 AK, 06 487 74 476
J. Krijgsman, Tramstraat 302, 2225 PT, 071 402 31 64
A. Schuitemaker, Zeeweg 50,   2225 CX 071 401 59 07

Andreas

K. de Vreugd, Secr. Varkevisserstraat 63, 2225 KW, 071 403 18 46
A. Blok, Keltenstraat , 2225 XZ,   06 536 77 532
C.J. van der Plas,

Immanuël

J.H. Kuijt, Tramstraat 151, 2225 CJ, 071 407 68 22
C. van der Meij, Zeeweg 46 a, 2225 CX, 071 404 66 73
G. Kuijt, Synthese 22, 2223 RD, 071 402 64 86

Morgenster

J. Klok, Bankijkerweg 87  Rijnsburg, 2231 AR 06 115 94 601
A. van Rijn, Voorstraat 112, 2225 EV, 071 407 86 66
W.S. de Best, Boorsmastraat 3B, 2225 KL, 071 403 37 43

Ichthus

A. Ouwehand, Populierenlaan 8, 2224 EL, 06 511 90 764
L.K. van Rijn, Duizendblad 23,   2224 DE, 06 135 23 730
Vacature

Pniël

B. Haasnoot, Tijmstraat 10, 2225 RK, 071 407 31 66
D. de Vreugd, Piet Heinlaan 71, 2224 TG, 071 401 75 08
F.J. Zuijderduijn, G. Grobestraat  6, 2225 KB , 06 413 16 203

Bethel

C. Hogewoning, Juno 5, 2221 PP, 071 402 75 52
M. Smit, Noorderlicht 133, 2221 LX, 071 403 50 40
J. Klok, Bankijkerweg 43  Rijnsburg 2231 MH, 06 422 10 844

Rehoboth

A.F. Eveleens, Capella 8, 2221 HM, 071 407 38 30
L. van Duijn, Rijnmond 196, 2225 VZ, 06 502 62 827
A. van Duijn, Sirius 37, 2221 NB, 071 403 12 48

Maranatha

H.W. de Jong, Oesterbank 5, 2221 KS, 071 402 18 51
J. Berkheij, Schimmelpenninckstraat 13, 2221 EP, 06 109 73 358
W. Sip, Tweelingen 13, 2221 PS, 071 402 41 73

DB Kerkrentmeesters

Voorzitter: J. Berkheij (Maranatha)
2e voorzitter: J.H. Kuijt (Immanuël)
Secretaris: A. van Duijn (Rehoboth)
Penningmeester: A. Ouwehand (Ichthus)
2-de penningmeester: C. Hogewoning
Lid: A. van Rijn