Pastoraat

In geval van ziekte, ziekenhuisopname, thuiskomst, blijde of droevige omstandigheden willen we als gemeente graag met u en jou meeleven. Zulke gebeurtenissen hebben hun doorwerking op het geloof.

Wij nodigen u en jou hartelijk uit dergelijke omstandigheden te melden aan uw wijkpredikant of één van uw wijkouderlingen. Meer informatie kunt u vinden onder wijken.