Kinderen & jongeren

Voor kinderen en jongeren wordt er van alles georganiseerd binnen de gemeente.

Zondagsschool 'Het Mosterdzaadje'

Op verschillende plaatsen wordt elke zondag een zondagsschool gehouden. De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 - 12 jaar. Er wordt door de verschillende groepen (ingedeeld naar leeftijd) gezongen, gebeden en naar een bijbelverhaal geluisterd.

De afdelingen waar de Zondagsschool gehouden wordt zijn:
Het Anker, Farelschool, Oranjeschool, Ichthuskerk, Ds R.P.A. Rutgerschool, Groen van Prinstererschool, Pnielkerk en Rehobothschool.

Jeugdverenigingen

Het CJV en het HGJV organiseren clubs voor kinderen en jongeren in de gemeente en hun vrienden. Op de jeugdverenigingen vinden allerlei activiteiten plaats. Met elkaar wordt er gebeden en gezongen. Er worden bijbelstudies gehouden en gesprekken gevoerd over het Christelijk geloof. Daarnaast wordt er geknutseld, spellen gespeeld en gesport. Onder het kopje verenigingen vindt u een overzicht van alle verenigingen. Hier vindt u ook meer informatie over de tijdstippen waarop de verschillende verenigingen bij elkaar komen, de startdag en de verschillende zomerkampen die er worden georganiseerd.

Kerk en school diensten

In samenwerking met de Hervormde scholen worden er speciale kerk en school diensten gehouden waarin in het bijzonder aandacht is voor de kinderen. Tijdens de dienst wordt aandacht besteed aan een thema of bijbelgedeelte dat de kinderen die week op school hebben gehad.

Jeugddiensten

De confessionele wijken organiseren tweemaal per jaar een jeugddienst. Deze diensten worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. Veelal wordt medewerking verleend door een jongerenkoor.

Catechesaties

Er worden vanuit elke wijk catechesaties gehouden. Catechisatie is voor de jongeren van het voortgezet onderwijs en eventueel daarna. Kijk op het gedeelte van je wijk voor meer informatie over de locatie en de aanvangstijden.