Weekmeditatie 38 Open je ogen

’Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u’ (Psalm 32 : 8).

Zondag aanstaande beginnen we met elkaar in de zondagse diensten het winterwerk. Dat doen we aan de hand van het landelijke thema van de HGJB: Open je ogen. In alle diensten zal dit op één of andere manier hoorbaar zijn.

In deze meditatie wijs ik allereerst op Hem die aan alles voorafgaat! Wij kunnen alleen maar onze ogen openen, omdat de Here God Zijn ogen open heeft! Het is een Bijbeltekst die al vele mensen heeft mogen bemoedigen in moeilijke tijden van hun leven. Het is een tekst die voor veel mensen verbonden is met het oude Diaconessenhuis en de operatiekamer. Wanneer het voor mij zo donker wordt dat ik geen hand meer voor ogen kan zien, mag ik weten dat God Zijn oog openhoudt en Hij ziet mij wel! Hoe donker het ook voor mij is, voor de Here is het licht en Hij ziet mij. Wanneer ik zelf mijn ogen dichtdoe, waakt Hij over mij. Iedere nacht en dus ook wanneer ik onder narcose ga. Hij houdt mij in het oog. Hij waakt over mij. 

Voorafgaand aan deze tekst in Psalm 32 is gesproken over zonden. De dichter was doodziek geworden, omdat Hij probeerde zonden voor God verstopt te houden. Dat kan dus niet. De Here ziet ook dát. Maar toen hij zijn zonde heeft beleden, toen mocht Hij weer de beschermende kracht van de Here om zich heen ervaren. 

Het blijkt dus dat die belofte over de open ogen van God niet op zichzelf staat. Het kan alleen een bemoediging zijn, wanneer we eerlijk voor God onze zonden belijden. Deze tekst kan dus alleen een bemoediging zijn wanneer we de Here hebben leren kennen. Als we God niet goed kennen, is het angstaanjagend. God ziet alles… Maar wie Hem heeft leren kennen mag zingen van Zijn genade. Het gaat niet om Zijn open oog, maar om Zijn open hart. Het gaat om Zijn genade en liefde voor zondige mensen. Zijn liefde voor mij. Dan worden onze ogen getrokken naar Jezus Christus en het kruis van Golgotha. Daar zien we de liefde van God voor ons. Zijn liefde die aan alles voorafgaat. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons éérst heeft liefgehad. En zo beginnen we aan dit seizoen. Wij mogen onze ogen opendoen, omdat Hij éérst Zijn ogen open heeft gedaan.

Ik had het over ’Hem leren kennen’. Hoe kun je de Here leren kennen? Daar is onderwijs voor nodig, zoals de tekst uit Psalm 32 ook zegt. Hoe doet God dat? In onze geloofsbelijdenis staat: ’Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de wereld. Ten tweede door zijn heilig en goddelijk Woord.’ Het eerste kan niet zonder dat tweede. Elke zondag gaat de Bijbel open. Maar er is nog zoveel meer te leren. Daarom is het mooi om weer samen aan een nieuw seizoen te mogen beginnen. Dan gaat de Bijbel open voor de kinderen op allerlei clubs, tijdens de catechisaties, op Bijbelkringen en gesprekgroepen en noem maar op. Juist daar onderwijst en leert de Here God ons wie Hij is. En daarmee verbonden is de weg die we moeten gaan: Jezus. Hij zei het zelf: Ik ben de weg. Zo leren we Hem te volgen. 

Het is mooi om dit seizoen te beginnen. Juist op die manier mogen we groeien in het geloof: Zijn oog is op mij! 

✍ J.B. Alblas