Kerkdiensten

Elke zondag is er dovendienst in het Kerkelijk Centrum ‘Het Anker', Voorstraat 72-74 te Katwijk. De dienst begint om 10.00 uur. Tijdens de kerkdienst gaat een voorganger voor die wordt ondersteund door een gebarentolk, of een voorganger die zelf de gebarentaal beheerst. De liederen worden opgezegd. Uit de Hervormde Gemeente zijn bij toerbeurt altijd een ouderling en een diaken uit één van de 10 wijken bij de dienst aanwezig. Uit de Gereformeerde Kerk is 1 van de 4 ouderlingen ten behoeve van het dovenpastoraat aanwezig

Er is ook een kindernevendienst. Tot aan de collecte in de dovendienst zijn de kinderen tot ongeveer 12 jaar in een apart zaaltje in ‘Het Anker' te Katwijk. In de kindernevendienst wordt een lied gezongen, een vertelling vertelt uit de methode ‘Vertel het maar' en een bijbehorend werkje gemaakt. Na de vertelling wordt er gebeden. Dan gaan de kinderen naar hun ouders en blijven daar tot aan het einde van de dienst.

Op de website hervormdegemeentekatwijk.nl, of in het kerkblaadje of de plaatselijke kranten kunt u lezen wie bij de dovendienst voorgaat.