Activiteiten


Koffieochtend

Ouderen zien bij het klimmen van de jaren de sociale contacten vaak minder worden. Zo zijn vaak broers en zussen, maar ook vrienden door de dood weggenomen. Wie heeft er aandacht voor hen? Wie biedt hen een luisterend oor? Horende ouderen kennen dit gevoel en hebben deze vragen. Dove of slechthorende ouderen misschien nog wel veel meer. Voor deze ouderen organiseert de Commissie Ouderen één keer in de maand een koffieochtend in een zaal van ‘Het Anker' om half 10 's morgens. Zie voor de data de agenda.


Jeugdclub 'de Wappertjes'

Voor dove kinderen is het moeilijk om contact te krijgen met de horende kinderen. Bij de ‘horende' clubs is het vaak onmogelijk om voldoende tijd en aandacht te kunnen besteden aan een doof kind. Veel dove kinderen zouden zich er niet prettig bij voelen als er voor hen een aparte gebarentolk bij de horende clubs aanwezig zou zijn. Ze zouden dan het gevoel hebben ‘anders' te zijn, en er dan voor hun gevoel toch niet bij horen.

Daarom is er vanuit de IC Katwijk een jeugdclub opgestart voor doven en slechthorenden. Broertjes en zusjes van de dove kinderen horen er ook bij. De club wordt geleid door een dove vrouw en een moeder van een doof kind. Zij beheersen de gebarentaal. De dove kinderen stellen dat zeer op prijs. Ze kunnen dan beter in hun eigen taal communiceren. De ‘Wappertjes' komen 1 keer per maand bij elkaar in ‘de Warrebak', Baljuwstraat te Katwijk. Zie voor de data de agenda.


Bijbelkring/catechese

Eén keer per maand is er Bijbelkring en catechisatie in ‘Het Anker'. Dovenpastor Ds. v. Dijke geeft de studie. Zie voor de data de agenda.