IC Katwijk

In Katwijk wonen veel dove en slechthorende mensen. Ongeveer 37 doven en slechthorenden (34 uit Katwijk, 2 uit Valkenburg en 1 uit Wassenaar) wonen de dovendiensten bij. Het is een grote dove gemeente en daarom is het ook een grote taak voor de IC Katwijk deze groep de benodigde pastorale zorg te geven

Het bestuur van de IC Katwijk is verdeeld onder het dagelijkse bestuur, het algemene bestuur en diverse commissies. Elk heeft zijn eigen taken, en we hopen dat daarmee de pastorale aandacht goed is verdeeld. Het bestuur is dankbaar voor de vele medewerkers die de taken serieus nemen.

Wij geloven dat Jezus Christus het Hoofd van het lichaam is, en dat wij allemaal een deel van het lichaam van Jezus Christus zijn.
1 Korinthe 12:12 t/m 28